Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Všeobecné informácie

Od novembra 2020 začalo Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou v Martine realizovať projekt Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti, na ktorý získalo Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania žiakov a celoživotného vzdelávania učiteľov prehĺbením a doplnením poznatkov a zručností získavaných počas odborného vzdelania a prípravy. Aktivity projektu sú zamerané najmä na zvýšenie kultúrneho povedomia a posilnenie umeleckej gramotnosti s ohľadom na súčasné trendy v digitalizácii. V rámci projektu budú prebiehať kurzy, prednášky, diskusie a workshopy pod vedením výtvarníkov, odborníkov a profesionálov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Projekt tak vytvorí priestor pre praktickú a teoretickú prípravu žiakov vo vzťahu k súčasnej digitálnej dobe s cieľom uspieť na prijímacích pohovoroch na vysoké školy, alebo priamo na trhu práce.
Projekt budeme realizovať do júna 2023.