Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Kontakty

Súkromná spojená škola Martin

Organizačná zložka: Súkromná škola umeleckého priemyslu
Sídlo: Ul. J. Lettricha 3
036 01 Matrin

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka
0904/226 288
riaditel@ssusmartin.sk

Mgr. art. Ľubomíra Krkošková
zriaďovateľka
0910/960 680

Beáta Kucharovičová
personalistka
043/438 34 39
0918/371 009

E-mail: ssusmartin@fff.com@@ssusmartin.sk.fff.com

ŠVS LM pridelilo SSUŠ v Martine kód 652 501 (prihláška), IČO: 4234 75 99Zobraziť väčšiu mapu