Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  6  ...  33  >

DRUHÉ KOLO TPS


Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na 4 voľné miesta
na odbor hudobno-dramatické umenie
sa uskutoční 21. 6. 2022 o 9:00 hod.
Kritériá prijímacieho konania z prvého kola a povinné texty zostávajú nezmenené.
Prihlášky spolu s potvrdením od foniatra zasielajte na adresu:
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha 3, Martin 036 01

VIDEOPREHLIADKA SSŠ


Virtuálna prehliadka našej školy
VIDEOPREHLIADKA SŠUP
VIDEOPREHLIADKA SHDK

PF 2022

...veľa zdravia v novom roku

...ČO ROBIŤ PRI POZITÍVNOM TESTE


v prílohe zverejňujeme manuál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“, ktorý vydal ÚVZ SR.

PhDr. Dagmar Olosová, MPH, vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ v Martine

Dokument Izolacia_karantena
si môžete stiahnuť vo formáte PDF