Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
1  2  3  4  5  ...  33  >

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Pozývame vás na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
8. 11. 2023 od 09:00 – 12:00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Pozývame vás na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
8. 11. 2023 od 09:00 – 12:00 hod.
27. 1. 2024 od 09:00 – 12:00 hod.
prezenčne v priestoroch našej školy

PRÍĎ preskúmať prostredie školy!
VYUŽI príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!
NÁJDI odvahu na odbornú konzultáciu!
POROZPRÁVAJ SA s nastávajúcimi pedagógmi a spolužiakmi!
ZISTI, ako sa pripraviť na talentové skúšky!Menej informácií <

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024 prebehne 4. septembra 2023 (pondelok) o 10.00 h.
v priestoroch školy
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE


Hodnotenie realizácie aktualizačného vzdelávania za rok 2022/2023

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / H6 / 170
2. / H3 / 166
3. / H7 / 155
4. / H2 / 145
5. / H5 / 135
6. / H8 / 135
7. / H13 / 132
8. / H9 / 130
9. / H4 / 122
10. / H10 / 119

NEPRIJATÍ – neprijatí pre nedostatok miesta:

p.č./kód/získané body
11. / H15 / 105
12. / H14 / 93

NEPRIJATÍ – neúspešná talentová skúška:

p.č./kód/získané body
13. / H11 / 86
14. / H1 / 54

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
H12

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 19. 5. 2023Menej informácií <