Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  33  >

OZNÁMENIE

o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna

OZNÁMENIE

o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 30. 1. 2023.

Riaditeľské voľno, odsúhlasené pedagogickou radou SSŠ a zriaďovateľkou školy, bude poskytnuté pre žiakov školy ako náhrada zrušených polročných prázdnin.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 31. 1. 2023

V Martine dňa 26. 1. 2023
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VÝSTAVA


Pozývame vás na
PORCIU POLROČNÝCH PRÁC ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
27. 1. 2023 (piatok) od 17:00 hod. vernisáž výstavy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VÝSTAVA


Pozývame vás na
PORCIU POLROČNÝCH PRÁC ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
27. 1. 2023 (piatok) od 17:00 hod. vernisáž výstavy
28. 1. 2023 (sobota) od 9:00 – 12:00 komentovaná prehliadka v priestoroch školy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. 1. 2023 od 09:00 – 12:00 hod. prezenčne v priestoroch našej školy
28. 1. 2023 od 13:00 – 15:00 hod. ONLINE

VYUŽI príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!
NÁJDI odvahu na odbornú konzultáciu!
POROZPRÁVAJ SA s tvojimi nastávajúcimi pedagógmi!
ZISTI viac o štúdiu na našej škole!Menej informácií <

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 2023 – 2024


na odbor: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008051)
pre školský rok 2023 – 2024 (prijímame 14 žiakov)

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 2023 – 2024


na odbor: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008051)
pre školský rok 2023 – 2024 (prijímame 14 žiakov)
informácie si môžete stiahnuť vo formáte .pdf

Tu si môžete stiahnuť prihlášku v listinnej podobe.

V zmysle zákona zverejňujeme aj kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2024/2025, môžete ich nájsť
tu
Menej informácií <

PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy

PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy
sú určené žiakom ZŠ (od 12 rokov), ktorí sa plánujú uchádzať o štúdium na našej škole
budú prebiehat v mesiacoch november 2022, december 2022, február 2023, marec 2023, apríl 2023
v čase od 15:30 do 17:00 hod. (štvrtok) v priestoroch školy

Na kurzy je potrebné sa prihlásiť
lubica.podhorska@ssusmartin.sk, 0903282292


Menej informácií <