Nedeľa - 23. 6. 2024 meniny má Sidónia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Naše úspechyS H D K
na vysoké školy umeleckého zamerania boli prijatí

V školskom roku 2019 - 2020
University of the West of Scotland – Commercial music (1)
Janáčkova univerzita múzických umění – Fyzické divadlo (1)
Akadémia umení Banská Bystrica – Herectvo (2)
Akadémia umení Banská Bystrica – Divadelná dramaturgia a réžia (1)

na vysoké školy iného zamerania boli prijatí
UMB Banská Bystrica – História (1)
UMB Banská Bystrica – Učiteľstvo slovenského jazyka a histórie (1)
UMB Banská Bystrica – Učiteľstvo telesnej výchovy (1)
UMB Banská Bystrica – Učiteľstvo slovenského jazyka a telesnej výchovy (1)
Prešovská univerzita – Manažment (1)
Súkromné konzervatórium Nitra – Herectvo (1)


V školskom roku 2018 - 2019
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Divadelná fakulta, odbor Herectvo: Timotej Taraba
Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta dramatických umení
Katedra Herectvo: Michal Babčo, Eva Gribová

na vysoké školy iného zamerania boli prijatí
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
Fakulta masmediálnej komunikácie: Kristína Babicová, Natália Machunková, Tatiana Masnicová
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Filozofická fakulta
Odbor Folkloristika a etnológia: Agáta Gažová
Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta
Učiteľstvo Slovenského jazyka a literatúry, Učiteľstvo Hudobná výchova: Vanesa Teluchová
Akadémia policajného zboru Bratislava
Kristína Hrušková

V školskom roku 2016 - 2017
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Filmová a televízna fakulta, odbor Filmové umenie: Neveďalová Magdaléna
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Divadelná fakulta, odbor Herectvo: Sandra Lasoková

V školskom roku 2015 - 2016
Janáčkova akadémia múzických umení, Brno, ČR, Divadelná fakulta,
ateliér Fyzického divadla: Daniel Kvašňovský
Vysoká škola múzických umení Bratislava, Divadelná fakulta
Katedra divadelných štúdií: Rebeka Mikušová

V školskom roku 2014 - 2015
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Divadelná fakulta, Katedra divadelných štúdií: Bibiána Švecová
Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta dramatických umení
odbor Herectvo: Anna Kvašňovská
Vysoká škola múzických umení Bratislava
odbor Bábkoherectvo: Tatiana Galambošová
Vysoká škola múzických umení Bratislava, Fakulta dramatických umení
odbor Herectvo: Matej Zachar

V školskom roku 2013 - 2014
Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta dramatických umení
odbor Herectvo: Diana Šutaríková

V školskom roku 2012 - 2013
Vysoká škola múzických umení Bratislava
odbor Bábkoherectvo: Ondrej Lenárth
odbor Réžia a dramaturgia: Elégia Štrbová, Michal Jurík
Akadémia múzických umení, Divadelná fakulta Praha, ČR
odbor Alternatívne herectvo: Nataša Mikulová
Vyššia škola herectva Praha, ČR: Patrícia Sopkovičová

V školskom roku 2011 - 2012
Vysoká škola múzických umení Bratislava
odbor Bábkoherectvo: Lenka Libjaková
Vyššia škola herectva Praha, ČR: Lenka Kocáková
Stage School Hamburg, Nemecká republika
odbor Muzikálové herectvo: Karin Frank
Vysoká škola múzických umení Bratislava, Divadelná fakulta
odbor Herectvo: Juliána Oľhová

V školskom roku 2010 - 2011
Akadémia umení Banská Bystrica,
odbor Herectvo: Haverla Matej, Danica Milanová
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra,
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia: Elizabeta Arvensisová

v školskom roku 2009 - 2010
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Herectvo: Gabriela Očkajová
odbor Réžia: Vratislav Velits

a celý rad žiakov bol prijatý na Pedagogické fakultyNAŠE ÚSPECHY SHDK Martin

RUSKÉ SLOVO 2019 Košice – 13.ročník celonárodnej súťaže
I. miesto kategória Súbory – Ládušky
žiačky: S. Brehovská, S. Kubicová, Z. Motýľová, S. K. Novotná, N. Pečalová, V. Raticová, B. Šimová

PRIESTOR pre TALENT 2019, CK Bratislava – celoslovenská súťaž konzervatórií SR
I. miesto Prednes poézie Silvia Matejčíková
II. miesto Prednes poézie Adriana Mäkká
Čestné uznanie Spev Brigita Vrábeľová
viedli: Mgr. art. Andrea Juhásová, DiS.art.
Bc. Terézia Janeková

PIDIFEST 2019 Praha, ČR – medzinárodný festival divadelných škôl
hra Bitches – autorský projekt pedagóga Mgr. art. Michala Tomasyho
žiačky: A. Maronová, A. Myslivcová, V. Teluchová, B. Vrábeľová
Cena za najlepší ženský výkon Brigita Vrábeľová
viedol: Mgr. art. Michal Tomasy

PING SONG 2019 Konzervatórium Pink Harmony, Zvolen – celoslovenská spevácka súťaž
Čestné uznanie Spev Natália Machunková
viedla: Mgr. Miriam Horváth, DiS.art.

VAJANSKÉHO MARTIN 2019 Martin – okresné kolo
I. miesto Prednes prózy Barbora Šimová
II. miesto Prednes prózy Simona Zrubáková
viedla: Mgr. art. Andrea Juhásová, DiS.art.
III. miesto Prednes prózy Rebeka Fučeková
viedla: Mgr. art. Ľubomíra Krkošková
I. miesto Prednes poézie Eva Gribová
viedla: Mgr. art. Andrea Juhásová, DiS.art.
IV. miesto Prednes poézie Patrik Štancel
viedla: Mgr. art. Ľubomíra Krkošková

VAJANSKÉHO MARTIN 2019 Martin – krajské kolo
Čestné uznanie kategória: Divadelná poézia a recitačné kolektívy mládeže a dospelých
Martinské divadlo mladých pri SSŠ-SSUŠ a SHDK Martin
III. miesto Prednes poézie Eva Gribová

VAJANSKÉHO LOMNIČKA 2019 Žilina - krajské kolo
III. miesto Umelecký prednese Mária Tuhovčáková
viedla: Mgr. art. Andrea Juhásová, DiS.art.

PRIESTOR PRE TALENT 2017
celoslovenská súťaž slovenských konzervatórií
Umelecký prednes
3. miesto: Brigita Vrábeľová
Herecká improvizácia 2. miesto: Markovič David, Lasoková Sandra, Vrábeľová Brigita


(OD)ZVONILO SLOVENSKÝM SLOVÁM 2016
celoslovenská autorská literárna súťaž uskutočnená Galériou Jána Kulicha, Zvolenská Slatina
3. miesto: David Markovič


PANart LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 2016
celoslovenská súťažná prehliadka Pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou
kategória „DUO“
1. miesto: Barbora Dorušiaková, Libuša Fábryová


PAULINYHO TURIEC 2016
19.ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže základných a stredných škôl
Organizátor: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin
2. miesto: Nataša Findrová


VANSOVEJ LOMNIČKA 2016
V súťaži v okresnom kole v „Umeleckom prednese“
2. miesto: Sandra Lasoková

V súťaži v krajskom kole v „Umeleckom prednese“
1. miesto: Sandra Lasoková

V súťaži v celoslovenskom kole v „Umeleckom prednese“
2. miesto: Sandra Lasoková


VAJANSKÉHO MARTIN 2016
V súťaži v okresnom kole v „Umeleckom prednese - Poézia“
1. miesto: Anežka Chromeková

V súťaži v krajskom kole v „Umeleckom prednese - Poézia“
3. miesto: Anežka Chromeková

V súťaži v okresnom kole v „Umeleckom prednese - Próza“
1. miesto: Rebeka Mikušová
3. miesto: Magdaléna Neveďalová


RUSKÉ SLOVO - FOLKLÓR - DUŠA NÁRODA 2016
V X.ročníku celoslovenskej súťaže 2016 v „Speve“
1. miesto: Spevokol SSŠ-SHDK Martin


PRIESTOR PRE TALENT 2015
V rámci tejto celoslovenskej súťaže slovenských konzervatórií v „Umeleckom prednese“ získali naši žiaci nasledovné umiestnenie
I. kategória
1. miesto: Sandra Lasoková
II. kategória
1. miesto: Patrícia Stehelová
3. miesto: Magdaléna Neveďalová
Cenu poroty za mimoriadny výkon: Marietta Spurná


ŠANSÓNOVÁ ĽALIA 2015 - Slovenský rozhlas a televízia, Bratislava
V 3-kolovej súťaži sa umiestnila medzi 7-mi najlepšími šansoniérmi na Slovensku: Zuzana Selecká


VANSOVEJ LOMNIČKA 2015
V súťaži v krajskom kole v „Umeleckom prednese“
I. miesto: Patrícia Stehelová


VAJANSKÉHO MARTIN 2015
V súťaži v okresnom kole v „Umeleckom prednese“
1. miesto: JakubJanotík
2. miesto: Tatiana Galambošová


BYTČIANSKE DIVIDLO 2014
Prehliadka detských a mládežníckych súborov v Bytči
Cena za herecký výkon: Valentína Šimková


BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2014
V krajskom kole súťaže amatérskych divadelných súborov získala
Ocenenie za herecký výkon: Patrícia Stehelová


PRIESTOR PRE TALENT 2013
Roku 2013 v súťaži žiakov konzervatórií Slovenska s názvom "Priestor pre talent 2013" v kategórii Umelecký prednes získali žiačky SHDK Martin:
1. miesto: Nataša Mikulová
2. miesto: Elégia Štrbová
3. miesto: Patrícia Sopkovičová
žiakov viedla: Mgr. art. Anna Čičmancová


ČESKO-SLOVENSKÁ SUPERSTAR 2013
medzinárodná spevácka súťaž
do semifinále postúpila: Zuzana Selecká


SPORTTUBE DANCE 2013
- tancuje celá škola
Do celoslovenského projektu škôl v spolupráci s Rádiom Európa 2 sa zapojila celá škola


BYTČIANSKE DIVIDLO 2013
II. ročník súťažnej divadelnej prehliadky detských a mládežníckych súborov
Cena za divácky ohlas: žiaci SSŠ-SHDK Martin


MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ZBOJNÍKOV 2012
V dramatizácii autorskej práce Elégie Štrbovej
vystúpili žiaci II. + III. ročníka SSŠ-SHDK


PRIESTOR PRE TALENT 2011
V júni 2011 sa naši študenti zúčastnili I. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov konzervatórií Hudobno-dramatického odboru, kde v kategórii Umelecký prednes získali nasledovné umiestnenia:
1. miesto: Nataša Mikulová
2. miesto: Patrícia Sopkovičová
3. miesto: Simona Ďuríková a Matej Hlatký
čestné uznanie: Elégia Štrbová


HLAS ČESKO-SLOVENSKA 2011
-  medzinárodná spevácka súťaž
Vystupovala a postúpila do semifinále: Lenka Libjaková

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
na celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese prózy získala
2. miesto: Juliána Oľhová
s postupom na medzinárodnú súťaž vo Valašskom Meziříčí, ČR

VIVA LA MUSICA 2009, Čadca
spevácky zbor SHDK Martin sa zúčastnil prehliadky zborového spevu
zbor získal „Diplom za pestrú dramaturgiu programu spojenú so zaujímavým hereckým prejavom“

v Divadle ARÉNA, Bratislava v inscenácii „ABSOLVENT“
účinkovala študentka – Juliána Oľhová