Nedeľa - 23. 6. 2024 meniny má Sidónia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Občianske združenie

Obchodné meno: Bod - spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin
Tel.: 0908 904 680 Ľ. Krkošková
IČO: 37972588
DIČ: 2021942637
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0352118512/0900
Cieľ: Založenie strednej umeleckej školy s maturitou a rozvíjanie umeleckých aktivít v oblasti školstva a kultúry

Správa o činnosti oz Bod za rok 2022
Môžete si ju stiahnuť tu vo formáte PDF

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z vašich daní

Ďakujeme! Výzvu môžete stiahnuť tu a prílohy 1, 2 si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Zakladajúci členovia

Mgr. art. Ľubomíra Krkošková (predseda)
absolvent VŠMU Bratislava, odbor herectvo
členka súboru SKD Martin

Akad. mal. Ivan Bílý
absolvent VŠUP Praha, odbor ilustrácia a grafika slobodné povolanie

PhDr. Peter Klimek (tajomník)
absolvent Univerzity P. J. Šafárika v Prešove učiteľ na ZUŠ Martin

Akad. soch. Peter Bukovský
absolvent VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo slobodné povolanie

Barbora Výrostková
absolvent SUPŠ v Bratislave, odbor drevorezba učiteľka na ZUŠ Martin

Mgr. art. Dalibor Palenčík
absolvent VŠVU v Bratislave, odbor dizajn