Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Zverejňované dokumenty
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  19  >

16. 01. 2015 - zmluva - regionPRESS, s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 >
16. 01. 2015
Typ:zmluva
Suma:53,81 €
Firma / Priezvisko Meno:regionPRESS, s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
Text:Rámcová zmluva o inzercii
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
12. 2014 - údaje o vyhotovenej objednávke >
12. 2014
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
01. 2015 - údaje o doručenej faktúre >
01. 2015
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
12. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
11. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
10. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
10. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
09. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
09. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 09. 2014 - zmluva - Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261 >
12. 09. 2014
Typ:zmluva
Suma:748 €
Firma / Priezvisko Meno:Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261
Text:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link
Príloha č. 4:Link
Príloha č. 5:Link
Príloha č. 6:Link

Zatvoriť <
08. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
08. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
08. 08. 2014 - zmluva - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 164381 >
08. 08. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 164381
Text:Zmluva o výpožičke
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
04. 08. 2014 - zmluva - Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 >
04. 08. 2014
Typ:zmluva
Suma:56,05 €
Firma / Priezvisko Meno:Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
Text:Poistná zmluva hnuteľných vecí
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
11. 07. 2014 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 07. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
07. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
07. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
30. 06. 2014 - zmluva - Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 >
30. 06. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Text:Zmluva o združenej dodávke elektriny
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
06. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
06. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
27. 05. 2014 - zmluva - EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236 >
27. 05. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236
Text:Zmluva o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
27. 05. 2014 - zmluva - Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 >
27. 05. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164
Text:Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
05. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
05. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
04. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 04. 2014 - zmluva - Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707 >
04. 04. 2014
Typ:zmluva
Suma:118,73 €
Firma / Priezvisko Meno:Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707
Text:Nájomná zmluva
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
04. 04. 2014 - zmluva - Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707 >
04. 04. 2014
Typ:zmluva
Suma:118,73 €
Firma / Priezvisko Meno:Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707
Text:Nájomná zlluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
01. 04. 2014 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
01. 04. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
14. 03. 2014 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
14. 03. 2014
Typ:zmluva
Suma:0 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
03. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
03. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
02. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
02. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
01. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
01. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 2013 - údaje o doručenej faktúre >
12. 2013
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2013 - údaje o doručenej faktúre >
11. 2013
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2013 - údaje o vyhotovenej objednávke >
11. 2013
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
22. 10. 2013 - zmluva - Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792 >
22. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792
Text:Zmluva o nájme
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <

<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  19  >