Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Zverejňované dokumenty
<  1  2  3  4  5  ...  19  >

01. 2019 - údaje o vyhotovenej objednávke >
01. 2019
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
12. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
11. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
11. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
19. 11. 2018 - zmluva - DEEP DANCE CENTER, s.r.o., M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 46176373 >
19. 11. 2018
Typ:zmluva
Suma:800 €
Firma / Priezvisko Meno:DEEP DANCE CENTER, s.r.o., M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 46176373
Text:Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
19. 09. 2018 - zmluva - Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261 >
19. 09. 2018
Typ:zmluva
Suma:770 €
Firma / Priezvisko Meno:Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261
Text:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link
Príloha č. 4:Link
Príloha č. 5:Link
Príloha č. 6:Link

Zatvoriť <
01. 09. 2018 - zmluva - JUDr. Daniel Malik, advokát, Rázusova 4213/3, 036 01 Martin, IČO: 42219094 >
01. 09. 2018
Typ:zmluva
Suma:150 €
Firma / Priezvisko Meno:JUDr. Daniel Malik, advokát, Rázusova 4213/3, 036 01 Martin, IČO: 42219094
Text:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
10. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
10. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
09. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
09. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
10. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
10. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
09. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
09. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
07. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
07. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
06. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
06. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
08. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
08. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
07. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
07. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
06. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
06. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
05. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
05. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
04. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
03. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
03. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
05. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
05. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
04. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
03. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
03. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
27. 04. 2018 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
27. 04. 2018
Typ:zmluva
Suma:19,99 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
21. 02. 2018 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
21. 02. 2018
Typ:zmluva
Suma:17 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
21. 02. 2018 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
21. 02. 2018
Typ:zmluva
Suma:17 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
02. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
02. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
01. 2018 - údaje o vyhotovenej objednávke >
01. 2018
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
02. 2018 - údaje o doručenej faktúre >
02. 2018
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
05. 02. 2018 - zmluva - Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 >
05. 02. 2018
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Text:Rámcová kúpna zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link
Príloha č. 4:Link

Zatvoriť <
14. 12. 2017 - zmluva - Galéria Martin, s.r.o,, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 48115711 >
14. 12. 2017
Typ:zmluva
Suma:440 €
Firma / Priezvisko Meno:Galéria Martin, s.r.o,, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 48115711
Text:Zmluva o vzájomnej spolupráci
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <

<  1  2  3  4  5  ...  19  >